روش جوشکاری سرد

جوشکاری سرد یک فرایند نوین برای پوشش دهی و لایه نشانی است، که می توان از این روش برای تعمیر و پر کردن عیوب سطحی با حرارت بسیار پایین استفاده کرد. حرارت پایین روش جوشکاری سرد بدلیل استفاده از جرقه های بسیار ظریف برای پر کردن عیوب می باشد.

مهمترین مزایای جوشکاری سرد نسبت به سایر روش های مرسوم جوشکاری عبارتند از:

✓ترمیم عیوب ناشی از خطای ماشینکاری مانند خراش و زیرسایز رفتگی بدون تابیدگی و رد داغی.
✓ترمیم عیوب ناشی از ریخته گری و جوشکاری مانند مک و ترک، بدون حرارت در جوشکاری سرد
✓تعمیر عیوب سطحی قطعات از جنس آلیاژهایی مانند انواع چدن، فولادهای ابزار، فولاد زنگ نزن، وسوپرآلیاژها بدون نیاز به پیش گرم و پس گرم و بدون ایجاد ترک.جوشکاری سرد