جوشکاری قوسی کم حرارت
این روش ” جوشکاری قوسی کم حرارت ” مانند ” جوشکاری لیزر ” دارای حرارت ورودی پایینی است و در حین جوشکاری دمای قطعه حداکثر تا 60 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. 
در این روش ” جوشکاری قوسی کم حرارت ” بدلیل ایجاد قوس الکتریکی با فرکانس یک هرتز و زمان روشن بودن پالس بسیار پایین حرارت ورودی بسیار پایین می باشد.
 
مهمترین مزایای این روش عبارتند از:

1. قابلیت جوشکاری متریال های با جوش پذیری پایین مانند انواع فولادهای پر کربن و پر آلیاژ
2. منطقه متاثر از حرارت Haz بسیار کوچک
3. عدم نیاز به عملیات تنش گیری بدلیل تنش پسماند بسیار پایین
4. تابیدگی و اعوجاج بسیار کم در اثر جوشکاری
Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا