لگو شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا

شرکت دانش بنیان

جهان فناور پیشرو ایلیا

آدرس دفتر مرکزی؛

تهران (منطقه 5)- خیابان جنت آباد جنوبی – نبش خیابان نیرو – مجتمع آتام – طبقه3– واحد 38

آدرس کارگاه ؛

تهران، شهر قدس، خیابان کیمیا پژوهان،کوچه میثاق، مجتمع صنعتی البرز، پلاک 4

Location
Tehran, Quds City, Surkheh Hesar Kimia Pajohan Street, Misaq Alley, Alborz Industrial Complex
Tehran (District 5) – South Janat Abad St. – Corner of Niro St. – Atam Complex – 3rd Floor – Unit 38
EMAIL
Contact us
021-443-49281:TelPhone
 phone: 09102341017
phone: 09129594589 
Our hours
08:00 AM – 17.00 PM
tuesday- saturday
پیمایش به بالا