ساخت پمپ های دور بالا و قطعات مربوطه

پمپ گریز از مرکز دور بالا عمودی سری RCP-V1
  • افزایش سرعت طی دو مرحله، تک مکش، عمودی
  • دارای ایمپلر باز گریز از مرکز بسیار دقیق دارای پره های مستقیم
  • دارای یاتاقان های لغزشی و فشاری ( یاتاقان های مسی)
  • سیستم روغن کاری: دارای پمپ داخلی و پمپ کمکی روغنکاری چرخ دنده ها

Performance Parameter

کاربردهای متداول در صنایع شیمیایی و مرتبط:
تغذیه و انتقال اسید، تغذیه الفین ها، تغذیه پروپان زدا، تجهیزات بالاسری، آب شور، پمپ های پایین و پمپ های شستشو دهنده
محیط های کاری:
انواع مایعات مانند اسیدها، بازها، نمک ها، الکل ها، بنزن ها، آلکان ها، مایعات دارویی، آب و …
Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا