لگو شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا

شرکت دانش بنیان

جهان فناور پیشرو ایلیا

تعمیر و بازسازی قطعات توسط روش های مرسوم جوشکاری با استفاده از روی هم قرار دهی لایه های مختلف فلزجوش با استفاده از پروسه جوشکاری WPS استاندارد انجام می گردد.

تعدادی از انواع روش های جوشکاری جهت بازسازی انواع قطعات صنعتی عبارتند از:


1-جوشکاری با الکترود دستی پوشش‌دار یا SMAW 

یکی از شناخته شده ترین روش های جوشکاری استیک فرایند جوشکاری دستی است که در آن از یک میله فلزی پوشش دار مصرف شونده به نام الکترود، برای عبور جریان الکتریکی استفاده می‌شود.
جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار، نوعی از فرایندهای جوشکاری است که مخلوط یکپارچه ای از فلز و جوش را تولید می کند. این مخلوط یکپارچه به وسیله قوس الکتریکی میان الکترود فلزی روکش دار و قطعۀ
کاری فلزی تولید می گردد. 


2-جوشکاری قوسی تنگستن تحت پوشش گاز محافظ GTAM 

در این روش قوس در اثر برقراری جریان بین الکترود تنگستنی و زیرلایه و تحت پوشش گاز محافظ ایجاد می گردد.مزایای این روش عبارتند از: نفوذ بالای جوش، کیفیت و تمیزی بالای جوش و کمتر بودن عیوب جوشکاری مانند تخلخل و عدم ذوب

3-جوشکاری قوسی زیر پودری SAW

یکی از فرایندهای جوشکاری توسط قوس الکتریکی است که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.

4-جوشکاری قوسی با سیم توپودری FCAW

در فرایند جوشکاری توپودری، قوس بين فلز پایه و ماده مصرفی که سیم جوشی حاوی پودری است، ایجاد شده و حرارت حاصل از آن موجب ذوب و ایجاد اتصال می شود

پیمایش به بالا