جوشکاری پلاسما
در این روش “جوشکاری پلاسما” روکش های سخت توسط ذوب پودر فلزات با قوس متمرکز پلاسما ایجاد می شود.
 
مزایای این روش عبارتند از:
 
1. ذوب کم زیرلایه و عدم کاهش سختی روکش سخت
2. حرارت ورودی پایینتر
3. منطقه متاثر از حرارت کوچکتر
Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا