روش های تعمیر و بازسازی قطعات شامل طیف وسیعی از روش های مرسوم و نوین شامل جوشکاری های قوسی و سرد و روش های ٱبکاری و پاششی است. هدف از بازسازی و تعمیر قطعات، بازگرداندن قطعه کارکرده و ٱسیب دیده به شرایط کاری و صرفه جویی در هزینه و وقت و جلوگیری از توقف در عملکرد مجموعه های صنعتی است. به طور متداول در صورتی که هزینه بازسازی تا شصت درصد از کل ارزش قطعه باشد، اقدام به بازسازی به صرفه است. با اینحال در بعضی موارد به دلیل زمانبر بودن ساخت قطعه جدید و هزینه های مربوط به عدم کارکرد تجهیز به علت تامین قطعه، حتی با هزینه های بالاتر نیز بازسازی به صرفه خواهد بود. انواع روش های تعمیر و بازسازی قطعات حساس صنعتی عبارتند از: روش های جوشکاری مرسوم مانند SMAW، GTAW، GMAW و SAW، روش های جوشکاری سرد و کم حرارت، روش های پاشش حرارتی مانند متال اسپری HVOF و روش های آبکاری مانند کروم سخت. شرکت دانش بنیان جهان فناور پیشرو ایلیا خدماتی مانند؛ تدوین دانش فنی، اجرا و مشاور فنی در زمینه جوشکاری تعمیری و پوشش دهی قطعات صنعتی را با استفاده از روش های نوین جوشکاری ( سرد، جرقه زنی ظریف، قوسی کم حرارت، لیزر ) و سایر روش ها در جهت رفع نیاز صنایع محتلف ارایه می نماید.

Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com

تلفن ثابت: 02146805592  همراه:09129594589    09102341017

پیمایش به بالا