لگو شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا

شرکت دانش بنیان

جهان فناور پیشرو ایلیا

پاشش حرارتی عنوانی عمومی برای دسته ای از فرایندهای پوشش دهی است که برای اعمال پوشش های فلزی و غیرفلزی به کار می رود. این فرایندها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: پاشش شعله ای، پاشش قوس الکتریکی و پاشش پلاسمایی.

از این روش های می توان برای تعمیر و پوشش دهی انواع قطعات صنعتی از جمله قطعات پمپ، کمپرسور، شیرالات و غیره استفاده کرد.

انواع روش های پاشش شعله ای شامل روش های زیر می باشد:

–   پاشش شعله ای پودری: در روش شعله ای پودری، پودر وارد شعله شده، ذوب می شود و توسط جت هوا به سمت قطعه کار حمل می شود.

–  پاشش شعله ای سیمی: روش پاششی که در آن مواد پوشش به صورت سیم وارد سیستم پاشش می شوند.

– پاشش تفنگ انفجاری: فرایند پاشش حرارتی که در آن از انفجار کنترل شده مخلوط گاز و اکسیژن برای پاشش استفاده می شود.

–  پاشش احتراقی اکسیژنی با سرعت بالا HVOF (High Velocity Oxy Fuel): در این فرایند از ترکیب اکسیژن با انواع مختلفی از سوخت ها مانند هیدروژن، پروپان و کاروسین استفاده می نماید. در محفظه احتراق، مواد پوشش وارد شده و به سمت زیرلایه شتاب می گیرند. فشار و سرعت بسیار بالای حرکت ذرات (پنج برابر سرعت صوت) موجب ایجاد پوشش هایی با بالاترین چگالی نسبی و کمترین میزان تخلخل و البته بیشتری استحکام پیوند می شود.

پیمایش به بالا