با استفاده از انواع روش های آبکاری می توان؛
 زیرسایز رفتگی انواع قطعات صنعتی را تا مقدار 400 میکرومتر جبران کرد. مزیت اصلی این روشها ایجاد سختی بالا ( معادل 1000-850 ویکرز) و افزایش مقاومت به سایش و خوردگی می باشد. روش های مرسم جهت تعمیر و بازسازی عبارتند از: پوشش دهی کروم سخت و پوشش دهی الکترولس نیکل
Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا