مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی ساخت

مهندسی معکوس و ساخت قطعات صنعتی حساس یکی از خدمات ارایه شده توسط شرکت دانش بنیان جهان فناور پیشرو ایلیا است. جهت مهندسی معکوس انواع قطعات صنعتی حساس(انواع توربین و کمپرسور) در این مجموعه، ابتدا اسکن سه بعدی و ابعاد برداری از قطعات انجام شده و براساس آن نقشه های فنی جهت ساخت تهیه می گردند.

دانش فنی تمامی مراحل ساخت قطعات شامل مشخصات مواد، فرایندهای عملیات حرارتی، بازرسی، ریخته گری، جوشکاری، بریزینگ و پوشش دهی براساس استانداردهای بین المللی مانند ASME ، ASTM ،DIN و …. تدوین میگردد. در این مراحل در صورت نیاز به تهیه مدلهای ریخته گری با استفاده از فرایندهای ساخت مدلهای دایمی یا موقتی، مدل های مربوطه ساخته و آماده می شوند.

پس از انجام فرایندهای ریخته گری و ماشین کاری در صورت نیاز به انجام فرایندهای تکمیلی ساخت مانند جوشکاری، پوشش دهی، روکش کاری، آبکاری و سنگ زنی تمامی این مراحل با دقت و دانش فنی موجود در این مجموعه طراحی و اجرا میگردند. تمامی مستندات فنی لازم در این مراحل مانند WPS و PQR نیز تدوین و ارایه می گردد.

تعدادی از مدارک فنی تولید شده در این مجموعه به شرح زیر می باشد:

 • تدوین دانش فنی انواع قطعات کمپرسورهای گریز از مرکز شامل شفت، ایمپلر و پوسته ها.
• تدوین دانش فنی دیسک های ناحیه گرم توربین گازی آسک.
• تدوین دانش فنی شفت و روتور انواع توربین های بخار.
• تدوین دانش فنی دیافراگم های توربین بخار.
• تدوین دانش فنی پره ها و نازل های ناحیه داغ توربین های گازی.
• تدوین دانش فنی قطعات دکانتر.

تعدادی از قطعات ساخته شده در این شرکت عبارتند از:

  •  بوش پمپ
  • ایمپلر پمپ
  • قطعات ثابت پمپ
  •  کنترل پیستون ولو
  • خار پره توربوشارژر
  •  بالانس درام
  •  نازل و پره توربوشارژر
  •  سیت و گیت ولو
  • گیج سنج آمونیاک
  •  قطعات فیتینگ آلومینیومی موتورهای هوایی