شرکت “جهان فناور پیشرو ایلیا” ساخت قطعات مهندسی مختلفی جهت استفاده در 

         صنایع گاز، نفت، پالایش و پتروشیمی را با موفقیت تولید کرده است.

Types of impellers

انواع ایمپلر

Valve piston control

کنترل پیتون ولو

Piston rod parts

قطعات پیستون راد

Ammonia level gauge capsule

کپسول لول گیج آمونیاک

Seat and disc

سیت و دیسک ولو دارای روکش استلایت

Journal bearing and trast bearing

ژورنال بیرینگ و تراست بیرینگ

Pump diaphragm

دیافراگم پمپ

Drum balance


بالانس درام

pump bush

بوش پمپ

Drum balance

بالانس درام

Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا