کنترل خودکار و پایش برخط هوشمند تجهیزات صنعتی

یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش هزینه های ناشی از خرابی های ناگهانی در تجهیزات پیشرفته صنعتی مانند توربین، کمپرسور و پمپ های پرسرعت، پایش و کنترل برخط شرایط کاری تجهیز و اقدامات خودکار برای توقف کار آن به هنگام ایجاد شرایط غیر عادی مانند سرعت، دما و ارتعاش بالا در تجهیز است.
شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا ارایه دهنده خدمات مربوط به پایش و کنترل هوشمند است. این خدمات عبارتند از:
• مرکز دریافت و پردازش هوشمند داده بزرگ مقیاس تجهیزات برای کنترل و پایش شرایط کاری تجهیزات، پیش بینی و تعیین دقیق خطرات کاری و مدیریت طول عمر تجهیزات پیشرفته صنعتی

• ارایه یک پایگاه کامل داده و تفسیر آن بر پایه IOT از تجهیزاتی مانند پمپ، توربین، کمپرسور و …

• پایش سلامت و عملکرد ایمن و تعمیرات دوره ای با استفاده از سنسورهای بی سیم و دارای سیم برای هر تجهیز

• سیستم هشداردهنده برخط بر روی تلفن همراه از طریق پیامک و یا برنامه کاربردی

• خاموش کردن خودکار تجهیز به هنگام ایجاد خطر یا پیش بینی خطر با توجه به ریسک تعریف شده برای تجهیز

Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com

تلفن ثابت: 02146805592  همراه:09129594589     09102341017

پیمایش به بالا