جهان فناور پیشرو ایلیا

 ارائه­ کننده خدمات تعمیری شامل جوشکاری سرد و کم حرارت، پاشش،آبکاری و ساخت قطعات مهندسی پیشرفته با استفاده ازمهندسی معکوس و پیشنهاد فنی می باشد.

جهان فناور پیشرو ایلیا بیشتر بخوانید »